Layer_1
200 מיליון שקלים! זו עלות הסבסוד
שהמדינה מעניקה למטופלי קנביס רפואי.
האם גם לך מגיע סבסוד - וכמה?
100 מיליון שקלים!
זו עלות הסבסוד שהמדינה מעניקה
למטופלי קנביס רפואי. האם גם לך
מגיע סבסוד - וכמה?

כדי לגלות יצרנו לראשונה בישראל מחשבון זכאות ייחודי, שבודק עבורך, בהתאם לתשובותיך, ובתוך דקות ספורות: האם גם לך מגיע סבסוד לטיפול בקנביס רפואי באמצעות משאף ומחסנית SyqeAir – וכמה.
שנתחיל? 

המידע המובא לעיל הוא מידע כללי, הניתן על ידי חברת סאיקי מדיקל בע”מ, במטרה להגביר את המודעות לאפשרויות קבלת החזרים כספיים בגין שימוש במוצרי קנאביס רפואי ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. בכל שאלה בנוגע לפוליסות הביטוח הספציפיות שברשותך, יש לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מאנשי מקצוע העוסקים בתחום. כמו כן, לתשומת ליבך כי המערכת אינה מתעדכנת באופן שוטף ועל כן ייתכן כי המידע המובא לעיל אינו שלם ובין היתר, כי קיימים מסלולי זכאות אפשריים נוספים וכן הבדלים בין הפוליסה שבידך לבין הנתונים שמוזנים במערכת, שעשויים להשפיע על זכאותך לקבלת החזר כספי בגין טיפול במוצרי קנאביס רפואי. שימוש בקנאביס בכלל, ובמשאף ומחסנית SyqeAir מותנה בהמלצת רופא וברישיון/מרשם לשימוש בקנאביס רפואי ממשרד הבריאות ואין באמור משום המלצה רפואית.

תנאי שימוש   |   הודעת פרטיות

דילוג לתוכן