חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתנאי השימוש מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

1. הסכמה, שינויים

1.1 תנאי שימוש אלה (“התנאים” או “תנאים“) ביחד עם הודעת הפרטיות שלנו מהווים הסכם מחייב משפטית בינך (“המשתמש”, “אתה” או כל הטיה אחרת) לבינינו (ביחד “אנחנו”, “אנו” או כל הטיה אחרת), והם חלים על הגלישה והשימוש האחר שלך בשם המתחם www.syqe.co.il (“שם המתחם“) שמספק גישה לאתרים, לתבניות, למוצרים, לכלים, לתכונות, לתוכנה, לתוכניות, לקוד, לטכנולוגיה, לתוספים, לגרפיקה, לתוכן אודיו-ויזואלי, לרכיבים, לשירותים, לשדרוגים, לעדכונים ולכל האפליקציות הקשורות, שזמינים כעת או שיסופקו בעתיד, ולכל תוכן ו/או עמודי URL שכלולים במסגרת שם המתחם האמור (ביחד “האתר“).

1.2 מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, אנחנו עשויים לתקן, לשנות או להחליף תנאים אלה, באמצעות פרסום גרסאות מעודכנות בשם המתחם או בהודעה לך באמצעים אחרים. כל השינויים  האמורים בתנאים ייכנסו לתוקף בעת פרסום התנאים המתוקנים או בקבלת הודעה על שינוי בתנאים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים או המתוקנים, אל תשתמש בשירותים המוצעים באתר ואל תיגש אליהם.

 

2. אתר

2.1 האתר מספק לך מידע מקיף אודות סאיקי כגון משאבים על המוצרים, המערכת, הטכנולוגיה הסברים על הניסויים הקליניים של המוצרים וכל תוכן אחר הקשור אליהם (לרבות פרטי יצירת קשר, וידאו, טקסט, סמלי לוגו, סמלי לחצנים, תמונות, ריכוזי נתונים, קישורים, תוכן מיוחד אחר, תיעוד, מידע, גרפיקה קשורה ותכונות אחרות (ביחד, “התוכן“).

2.2 כל הזכויות בתוכן הזמין באתר וכלפיו שמורות לחברת סאיקי מדיקל בע”מ. המוצרים המסחריים עשויים להשתנות. התוכן הזמין באתרנו לא מהווה הצעה למכירה או שידול לקנות נייר ערך באזור שיפוט כלשהו ואינו מקדם את השימוש בקנאביס.

2.3 נוסף על כך, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב, האתר והתוכן שבו מסופקים לידע כללי בלבד ולא מספקים או מהווים עצה מקצועית, רפואית או פרא-רפואית, אבחון, טיפול או שירותי בריאות ואסור להסתמך עליהם ככאלה. עליך לקבל את כל ההחלטות הרפואיות או הבריאותיות הקשורות על סמך ייעוץ מקצועי מרופא מורשה או איש מקצוע מוסמך בשירותי הבריאות שמודע באופן מלא לנסיבות האישיות שלך. אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב, סאיקי אינה תומכת, ממליצה או אחראית בדרך כלשהי, ישירות או בעקיפין, לכל החלטה שהתקבלה או פעולה שבוצעה או שלא בוצעה על סמך התוכן הכלול באתרנו, וסאיקי אינה אחראית לכל הפסד, פגיעה ו/או נזקים שנגרמו כתוצאה מהשימוש באתר, בסרטונים ו/או בשירותים או בקשר אליהם ו/או לכל החלטה שהתקבלה או פעולה שבוצעה או שלא בוצעה בהסתמך על התוכן הכלול באתרנו.

 

3. השימוש באתר

3.1 אתה מאשר כי הזכויות שמוענקות לך בתנאים אלה הן לא בלעדיות, כך שכל שימוש בתוכן המוצע לך ו/או מועמד לרשותך באמצעות האתר (לרבות התוכן היוצא, אם רלוונטי), כפוף לתנאים אלה.

3.2 גיל חוקי. אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר אם אתה מתחת לגיל שמונה-עשרה (18). אנחנו שומרים את הזכות לבקש הוכחה ו/או ראייה לגיל בכל שלב כדי שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) אינם משתמשים באתר.

3.3 ציות. על אף כל האמור בתנאים אלה, אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים, המדיניים, הלאומיים והבינלאומיים החלים ביחס לשימוש שלך באתר. למען הסר ספק, היכולת לגשת לאתרנו אין משמעותה בהכרח שהשימוש שלך באתר חוקי לפי חוקים, תקנות ודירקטיבות רלוונטיים.

3.4 הנחיות נוספות. נוסף על האמור לעיל, בשימוש שתעשה באתר תקפיד לעמוד בהנחיות האתר שאנו מפרסמים מעת לעת, כך שבין היתר לא:

3.4.1 תגלוש, תעבד, תסרוק או תשתמש באתר באמצעות פעולה או תוכנת מחשב שנועדו לאסוף מידע או לבצע פעולות המחקות משתמש אנושי (לרבות בין היתר בוטים או תולעים);

3.4.2 תבצע מניפולציה ב-URL של האתר או תקבל בדרך אחרת גישה לדפי אינטרנט שלא סיפקנו לך קישור ישיר אליהם (לרבות בין היתר פריצת URL);

3.4.3 תשדר או תכניס בדרך אחרת תולעת, וירוס, סוס טרויאני, באג רשת, תוכנת ריגול או תוכנה אחרת שנועדה להזיק לפעולת האתר;

3.4.4 תבצע פעולה שעלולה להפר את זכויות היוצרים ו/או הקניין האחר שלנו או של בעל זכויות יוצרים אחר;

3.4.5 תקדם פרסומות או הודעות מסחריות משבשות;

3.4.6 תעתיק, תשדר, תהדר לאחור, תשנה, תיצור עבודות נגזרות, תשכפל, תפרק, תפרסם מחדש, תשאב מידע ו/או תהנדס לאחור אלגוריתם, קוד, תחביר ו/או תוכן אחר שמשויך לאתר ו/או למרכיביו ו/או תפעל לאסוף, לקצור ו/או לבצע כרייה של מידע המשויך לאתר ו/או למשתמשיו (בין אם באמצעות תוכנות מחשב, גניבת זהות, התחזות או בדרך אחרת) ו/או תבצע פעולה שעלולה להיחשב כהתחזות לאדם אחר או לישות אחרת, כגניבת זהות, כהחזקת חשבונות מרובים ועוד;

3.4.7 תטפל ו/או תשתמש בדרך אחרת בתוכן שמוצע או מוצג באתר באופן או בדרך שיפרו את תנאי השימוש האלו;

3.4.8 תבצע פעולה שעלולה להפר חוקים, תקנות, צווים או הנחיות של רשות ממשלתית, שסביר שתפגע או תזיק למשתמשים אחרים באתר ו/או לציבור הרחב, או שניתן לראות אותה כפעולה שנועדה להעליב או לפגוע ברגשות של יחיד מסוים או קבוצה מסוימת של אנשים, לרבות בין היתר שידור של חומרים מיניים, מגונים, פורנוגרפיים או גסים;

3.4.9 תפחיד, תאיים, תטריד או תפגע בכל אדם בכל צורה שהיא;

3.4.10 תגנוב או תנסה לגנוב סיסמאות או מידע פרטי אחר ממשתמשים אחרים באתר;

3.4.11 תבצע פעולה שמפרה אלו מבין תנאי השימוש ו/או את הודעת הפרטיות, כאמור בתנאים אלו ו/או כפי שנפרסם אחרת מעת לעת.

3.5 קישורים חיצוניים. אתה מבין כי אתרנו עשוי לכלול קישורים חיצוניים מסוימים לאתרי צדדים שלישיים (לרבות אלו של הלקוחות העסקיים שלנו שמציעים את התוכן היוצא) (“התוכן החיצוני“). התוכן החיצוני עשוי להתבסס על מידע שנאסף על ידנו מהמשתמשים שלנו, בהתאם להודעת הפרטיות שלנו. על אף האמור, אין לנו שליטה על התוכן שכלול בתוכן החיצוני, על סדר הצגתו או על דיוקו, ואנחנו לא צד ישיר לכל עסקה שנובעת מקישורים חיצוניים אלה (אם רלוונטי), ולכן לא נושאים בכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך. נוסף על כך, אנחנו לא אחראים לכך שהגישה, הגלישה ו/או התקשורת של התוכן החיצוני יהיו בטוחים, ולא אחראים לכך שהבעלים או השולטים בתוכן החיצוני התחייבו לאבטחה או לאמצעי הגנה (לדוגמה, אנחנו לא מאמתים ולא מתחייבים כי התוכן החיצוני נטול שגיאות, תוכנות זדוניות, תוכנות ריגול, פישינג, סוסים טרויאנים, כרייה ו/או איסוף של מידע וכדומה). השימוש שלך בתוכן החיצוני יהיה באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים מאוד שתאמת את מקור התוכן החיצוני לפני שתיגש אליו או שתשתמש בו בדרך אחרת.

 

4. תוכן ובעלות

4.1 בעלות. כל הזכויות, הבעלות והעניין בשירותים וכלפיהם, לרבות חלק או כל החומרים שמוגנים בזכויות יוצרים או כל תוכן אחר של השירותים שכפוף או יהיה כפוף לזכויות קניין רוחני לפי כל דין, לרבות עבודות אמנות, גרפיקה, תמונות, ווידג’טים ותבניות אתר, עבודות ספרותיות, קוד מקור וקוד אובייקט, קוד מחשב (כולל HTML), אפליקציות, אודיו, מוזיקה, וידאו ומדיה אחרת, עיצובים, אנימציות, ממשקים, שיטות, מוצרים, אלגוריתמים, נתונים, תכונות ואובייקטים אינטראקטיביים, פרסום, כלים ואמצעי קנייה, המצאות, סודות מסחריים, סמלי לוגו, שמות מתחם, URL מותאם אישית, סימני שירות, שמות מסחריים ומזהים קנייניים אחרים, בין אם רשומים ו/או ניתנים לרישום ובין אם לאו, וכל הנגזרות של האמור לעיל, נמצאים בבעלותנו ו/או ניתנו לנו ברישיון (“תוכן קנייני“). במקרה שהתוכן הקנייני ניתן לנו ברישיון, תוכן זה עשוי להיות כפוף להגבלות נוספות של בעליו.

4.2 אינך רשאי להסיר או למחוק הודעות זכויות יוצרים, הגבלות וסימנים שמעידים עם זכויות יוצרים של סאיקי או של נותני הרישיון שלה, לרבות סימן זכויות יוצרים [©] או סימן מסחרי [™] שכלולים או שנלווים לתוכן שכלול באתר, ואתה מצהיר ומתחייב כי תציית לכל החוקים החלים ביחס לכך.

4.3 ללא זכויות אחרות. מובהר בזה כי תנאי שימוש אלה לא מעניקים זכויות או עניין בקניין הרוחני שלנו או כלפיו (או בכל חלק ממנו), לרבות בין היתר בכל התוכן הקנייני שלנו. כל האמור בתנאי שימוש אלה לא מהווה המחאה או ויתור על הזכויות הקנייניות שלנו לפי כל דין.

4.4 קרדיט. החברה משתמשת בחומרי קוד פתוח מסוימים לצורך הפעלת האתר. מתן קרדיט למפתחי קוד פתוח כאמור ניתנת כאן.

 

5. פרטיות והגנת מידע

5.1 נוסף על תנאי שימוש אלה, השימוש שלך באתר ו/או בשירותים כפוף גם להודעת הפרטיות שלנו, שמיידעת אותך על המדיניות והנהלים שלנו בנושא האיסוף, השימוש והגילוי של המידע שאנחנו מקבלים כשאתה מבקר באתר ומשתמש בכל חלק מהשירותים שלנו.

5.2 על אף שאנחנו מחזיקים אמצעים סבירים כדי לאבטח את המידע באתר, איננו יכולים להבטיח הגנה מלאה מפני חשיפה עקב פעולות זדוניות, ולכן איננו אחראים לנזקים, ישירים, עקיפים, אגביים או תוצאתיים, שנגרמו למשתמש עקב חשיפה כאמור של תוכן או המידע הנוגע לגישת משתמש. אנחנו ממליצים לך מאוד להחזיק בהגנה הנדרשת על מחשבך, לדוגמה החזקת אנטי-וירוס עדכני ו/או אנטי תוכנה זדונית או תוכנת פישינג.

 

6. אחריות מוגבלת

6.1 האתר מסופק על בסיס “כפי שהוא” (as is) וככל שזמין (as available). אנחנו מכחישים מפורשות כל אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות בין היתר אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה.

6.2 בלי לגרוע מהאמור לעיל, (1) אנחנו לא מתחייבים כי האתר או התוכן יעמדו בדרישותיך או יהיו ללא הפרעה, מתמשכים, במועד, מאובטחים, מדויקים, נכונים, שלמים או זמינים; לרבות בין היתר בעניין שגיאות, באגים, וירוסים, סוסים טרויאנים ו/או כל צורה אחרת של תוכנה זדונית, זמן הפעלה ו/או זמן השבתה של שרת (לרבות הפרעה או הפסקה של נתונים שהתקבלו ו/או ששודרו בדרך אחרת במסגרת תכולת השימוש באתר), אמצעי אבטחת שרת, תוכן שמועלה על ידי משתמשים אחרים ו/או על ידך (לרבות מידע אישי, פיננסי ו/או אחר) או כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו בעקבות השימוש בתוכן שפורסם, שודר או היה זמין בדרך אחרת באמצעות האתר, או בקשר להפרות של תנאים והתניות אלו על ידי משתמשים (לרבות על ידך). (2) אנחנו לא תומכים או מאשרים כל תוכן שמספק צד שאינו אנחנו ומכחישים כל חבות שהיא ביחס אליו; (3) איננו אחראים ולא מספקים הצהרות ביחס לשימוש באתר זה או ביחס לתוכן בהיבט של נכונותו, שלמותו, זמינותו, דיוקו, אמינותו או בדרך אחרת. האמור כאן לא גורע מכל הגבלת חבות אחרת שקבועה בתנאים אלה.

 

7. הגבלת אחריות

7.1 במידה המרבית שמותרת בחוק, בשום נסיבות שהן לא נהיה אחראים לכל פגיעה, מוות, תאונה, עיכוב, פיצויים ישירים, עקיפים, אגביים, עונשיים, מיוחדים, לדוגמה או תוצאתיים שנובעים (1) מהשימוש או מאי היכולת (מכל סיבה שהיא) להשתמש בכל חלק באתר זה (לרבות בין היתר אי דיוקים או שגיאות במידע בעקבות גישה לאתר) (2) מפעולה או מהיעדר פעולה בקשר לתנאים אלה, או (3) מהצהרות או מהתנהגות שלך או של צד שלישי באתר זה או באתרך, לרבות בין היתר הגשות באתר; בכל אחד מהמקרים, לרבות בין היתר נזקים עקב הפסד רווחים, אף אם קיבלנו ייעוץ על אפשרות הנזקים האמורים, בין אם על סמך חוזה, נזיקין, רשלנות, אחריות מוחלטת או בדרך אחרת.

7.2 בלי לגרוע מהאופי הכללי של האמור לעיל, איננו אחראים לנזקים שנגרמו עקב וירוסים, תולעים ו/או תוכנה זדונית אחרת שעלולים להדביק את מחשבי המשתמש במסגרת תכולת השימוש באתר.

 

8. שיפוי

אתה תשפה אותנו ואת הדירקטורים, המנהלים, עובדים, ספקי השירותים ו/או הצדדים המסונפים שלנו ו/או הקשורים אלינו (ביחד “המשופים“) על טענות, תביעות, הפסדים ו/או נזקים שנובעים מהשימוש שלך באתר או בתוכן, מגישתך אליהם או מהסתמכותך עליהם, ועל טענות או תלונות של צד שלישי שנובעות מכך שלא פעלת בהתאם לתנאים אלו או שקשורות לכך, עם דרישתם הראשונה של המשופים.

 

9. הדין החל; ויתור על תביעה ייצוגית

9.1 כפוף לכל דין, כל המחלוקות שבינך לבינינו יתבררו על בסיס אישי ולא תהיה לך זכות להגיש נגדנו תביעה כתובע או חבר בתביעות ייצוגיות, מאוחדות או מייצגות (או כל הליך משפטי אחר שמנוהל על ידי קבוצה או על ידי נציגים מטעם אחרים).

9.2 תנאי שימוש אלה ו/או כל דבר אחר הקשור לשימוש שלך באתר יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ויפורשו לפיהם, ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל תהיה סמכות שיפוט בלעדית ומוחלטת בכל עניין שעולה מהם. שני הצדדים מאשרים את מקום השיפוט האמור כמקום השיפוט ההולם והמתאים שלא יגרום לקשיים לא צודקים לאף אחד מהצדדים.  

 

10. המחאה

אינך רשאי להמחות את הזכויות ו/או החובות שעשויות להיות לך במסגרת תנאי שימוש אלה ו/או הודעת הפרטיות ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אנחנו חופשיים להמחות את זכויותינו ו/או חובותינו לפי תנאים אלה, ללא הגבלה; ובלבד שזכויותיך לפי תנאים אלה לא יושפעו לרעה.

 

11. סיום

11.1 אתה רשאי לסיים את מערכת היחסים שלך איתנו בקשר לשימוש באתר בכל עת באמצעות הפסקת הגלישה באתר, הכול בהתאם להודעת הפרטיות שלנו.

11.2 אולם, תנאי שימוש אלו שבתוקף ביום הסיום האמור ימשיכו לעמוד בתוקפם בקשר לשימוש שלך באתר עד ליום הסיום האמור [והתנאים שבסעיפים 5, 7 עד 9 (כולל) וסעיף 10 ימשיכו לחול אחרי הסיום, ללא קשר לסיבה ולזהות הצד המסיים].

 

12. יצירת קשר איתנו

אם אתה סבור שתוכן מסוים שנמצא באתר (לרבות תוכן שסיפקו משתמשים אחרים) מפר תנאים אלה ו/או מפר זכויות קנייניות של צד שלישי ו/או כל דין, אנא שלח לנו הודעה על התוכן האמור לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected], שבה תציין את התוכן המפר ואת אופי ההפרה.

אני רוצה לקבל מכם ניוזלטר דו חודשי!

תשלחו אותו בבקשה אל:

דילוג לתוכן