חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוחים פרטיים וקנאביס רפואי

האם ניתן לקבל החזר עבור תשלום קנאביס רפואי ע"י חברת ביטוח פרטית?

קנאביס רפואי אינו תרופה ולכן לא מסובסד ע"י קופות החולים

בישראל, קנביס רפואי לצרכים רפואיים, שנמכר לבעלי רישיון בבתי מרקחת מורשים, באמצעות מרשם או הפנייה רפואית, נחשב סם מסוכן1. קנביס רפואי אינו נמצא בסל הבריאות ולא נתמך ע”י הביטוחים המשלימים של קופות החולים (שב”ן). הטיפול עם קנביס רפואי, כולל רכישת הקנביס והמכשור המתאים, יוצא ישירות מכיסם של המטופלים. מדובר באלפי שקלים בשנה. עבור מטופלים כרוניים זו הוצאה לכל החיים.

איך בכל זאת ניתן לקבל החזר כספי על קנאביס רפואי?

לכ-40% מהישראלים יש ביטוח רפואי פרטי (אישי או קולקטיבי-ממקום העבודה), זאת בהשוואה לכ-78% מבוטחי השב”ן של כלל קופות החולים. הערכת היקף הפרמיות בענף ביטוחי הבריאות עומדת על 13,000,000,000 ₪ (נכון לשנת 2022)2. רפורמת ביטוחי הבריאות של רשות שוק ההון, שנועדה ליצור פוליסה בסיסית אחידה לכולם, שתסייע ללקוחות להשוות בין מוצרי ביטוח הבריאות השונים, אמורה הייתה לצאת לפועל במאי 2023 וכרגע מוקפאת, עד למועד לא ידוע. נוצר מצב שבו מוצרים רבים בפוליסות הבריאות (למשל סבסוד ציוד או מכשיר רפואי ביתי או תרופות וטיפולים) מקשים על השוואת עלויות וזיהוי ניסוח אחיד לזכאות להחזר כספי של הטיפול בקנאביס. עם זאת, כשבודקים את הפוליסות לעומק ייתכן וניתן למצוא החזר כספי על קנביס רפואי.

יש ביטוחים פרטיים מחזירים כסף עבור רכישת משאף ומחסניות SyqeAir

משאף SyqeAir הוא מכשיר רפואי, מאושר אמ”ר (אביזרים ומכשירים רפואיים) ומתוקף כך, זוכה לסבסוד ע”י רובן המכריע של הפוליסות הפרטיות (תיתכן השתתפות עצמית של המבוטח ושההחזר לא יהיה מלא).
מחסניות הקנביס לטיפול החודשי מסובסדות למבוטחות ולמבוטחים בפוליסות בריאות ייעודיות לקנביס רפואי ו/או תחת סעיף “תרופות שאינן כלולות בסל”, תלוי כיצד הפוליסה מגדירה מהי “תרופה” מחוץ לסל, כי כאמור; קנביס אינו תרופה.

היכן בפוליסה ניתן לחפש סבסוד למשאף SyqeAir?

משאף רפואי יכול להיות מוכר לסבסוד כאביזר רפואי/מכשיר רפואי.
תוכלו לחפש את הכיסוי בפוליסה תחת:
שירותים אמבולטורים>אביזרים רפואיים.

חשוב לשים לב: בחלק מהפוליסות הפרטיות ישנה רשימת מכשירים רפואיים ספציפיים המאושרת להחזר כספי. יש לוודא שהרשימה משאירה פתח לכיסוי גם עבור מכשירים הדומים בשימושם למכשירים המפורטים.
בנוסף, יש לשים לב שייתכן ויש הגבלה על גובה ההחזר שניתן לקבל הסעיף זה.

*להמחשה בלבד. הכיסוי משתנה מפוליסה לפוליסה [3].

דגשים חשובים להגשת תביעה לקבלת החזר עבור המשאף הרפואי:

 1. יש לצרף את מכתב ההמלצה מרופא/ה מומחה/ית לטיפול באמצעות משאף סאיקי / מחסנית למשאף Sativa T20C4
 2. יש לצרף את מספר אמ”ר של המשאף: 27560001
 3. יש לצרף קבלת רכישה
מספר האמ”ר של משאף SyqeAir הוא: 27560001
*להמחשה בלבד. אין באמור הבטחת פוליסה זו או אחרת.

היכן בפוליסה ניתן לחפש סבסוד למחסנית לקנאביס?

תרופות שאינן כלולות בסל>טיפול רפואי בקנאביס

מחסנית לקנביס רפואי עשויה להיות מסובסדת תחת פרק תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, כפי שניתן לראות בדוגמה שבטבלה.
<<

בחלק מהפוליסות ניתן למצוא סעיף ייעודי לקנביס, כפי שניתן לראות בדוגמה למטה:

פוליסת ביטוח פרטי: הסבר על טיפול רפואי בקנביס
*להמחשה בלבד. הכיסוי משתנה מפוליסה לפוליסה [3].

היכן בפוליסה ניתן לחפש סבסוד למחסנית לקנאביס?

תרופות שאינן כלולות בסל>טיפול רפואי בקנאביס

מחסנית לקנביס רפואי עשויה להיות מסובסדת תחת פרק תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, כפי שניתן לראות בדוגמה שבטבלה מטה.

בחלק מהפוליסות ניתן למצוא סעיף ייעודי לקנביס, כפי שניתן לראות בדוגמה למטה:

פוליסת ביטוח פרטי: הסבר על טיפול רפואי בקנביס
*להמחשה בלבד. הכיסוי משתנה מפוליסה לפוליסה [3].
*להמחשה בלבד. אין באמור הבטחת פוליסה זו או אחרת.

יש לשים לב: בחלק מהפוליסות הפרטיות ישנה רשימת התוויות רפואיות ספציפית שעבורה ניתן הסבסוד לטיפול. יש לבדוק שהפוליסה מכילה את ההתוויה הרפואית המתאימה למצבך, או שהפוליסה אינה מגבילה את הסיבות לקבלת ההחזר הכספי. ישנן פוליסות שמעניקות סבסוד למטופלים אונקולוגים בלבד.

דגשים חשובים להגשת תביעה לקבלת החזר עבור הטיפול החודשי עם מחסנית לקנביס רפואי

 1. יש לצרף את מכתב ההמלצה מרופא/ה מומחה/ית לטיפול באמצעות משאף סאיקי / מחסנית למשאף Sativa T20C4
 2. יש לצרף את הקבלה, שעליה צריך להיות כתוב: קנאביס רפואי


עם הפיכת הטיפול לקנאביס רפואי ליותר מקובל בקהילה הרפואית והרחבת האינדיקציות שמשרד הבריאות מאשר לתת טיפול באמצעות קנאביס רפואי, עולות הקריאות לסבסד את הטיפול הרפואי. ייתכן ובעתיד הקרוב יהיה סבסוד רחב יותר של הטיפול בקנאביס רפואי ולכן יש לעקוב אחר הנושא.

אנו מדגישים שאין באמור ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ ספציפי לפי נתוניך האישיים.

האם הביטוח שלכם מציע כיסוי ביטוחי על המשאף ומחסנית SyqeAir? הנה כמה ביטוחי בריאות שמציעים כיסוי

*אין באמור ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ ספציפי לפי נתוניך האישיים.
ארגוןפוליסהמחסניתפרקסעיףמשאףפרקסעיף
חברביטוח בריאות קבוצתי
לעמיתי ״חבר״
ובני משפחותיהם
תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות2.8 שירותים אמבולטוריים3.5
לשכת עורכי הדיןביטוח בריאות קבוצתי
לחברי לשכת עורכי הדין בישראל
ובני משפחותיהם
שירותים אמבולטוריים3.28 שירותים אמבולטוריים

3.17 אביזר/ים רפואי:

3.24 טיפול בכאב:

לשכת עורכי הדיןפוליסת ביטוח בריאות קבוצתי
לחברי ועובדי לשכת עורכי הדין בישראל ובני משפחתם
שירותים אמבולטוריים3.33שירותים אמבולטוריים

3.19 אביזר/ים רפואי:

3.29 טיפול בכאב:

עובדי מדינה (מועדון טוב)פוליסת בריאות קבוצתית לעובדי מדינה – מועדון טוב ובני משפחותיהםתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות5שירותים רפואיים אמבולטוריים5.5
טבעביטוח בריאות קבוצתי
לעובדי חברת טבע ובני משפחותיהם
כיסוי בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ותרופות בהתאמה אישיתחביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים1.18
לשכת רואי חשבוןביטוח הבריאות הקבוצתי – לשכת רואי חשבוןתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות שירותים אמבולטוריים- הרחבה 
ארגון אזרחים עובדי צה”ל ובני משפחותיהםביטוח בריאות קבוצתי
לעובדי ארגון אזרחים עובדי צה”ל ובני משפחותיה
ם
ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים1.28ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים1.15
ארגון אזרחים עובדי צה”ל ובני משפחותיהםביטוח בריאות קבוצתי
לעובדי ארגון אזרחים עובדי צה”ל ובני משפחותיה
ם
כיסוי בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ותרופות בהתאמה אישית
וטיפולים רפואיים שאינם מכוסים בסל הבריאות ובשב”ן
טביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים1.15
בנק לאומיביטוח בריאות קבוצתי
לעובדי בנק לאומי ובני משפחותיהם
מהדורת 2021
ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות
ברפואה ושירותים אמבולטוריים
1.27ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות
ברפואה ושירותים אמבולטוריים
1.23
אסותאעובדי אסותא מרכזים רפואיים
ובני משפחותיהם
2022-202
7
שירותים רפואיים שאינם באשפוז3.28שירותים רפואיים שאינם באשפוז5
בנק דיסקונטביטוח בריאות קבוצתי
לעובדי וגמלאי בנק דיסקונט ובני משפחותיהם
ביטוח לשירותים רפואיים אמבולטוריים2.28ביטוח לשירותים רפואיים אמבולטוריים2.28
טכניוןביטוח בריאות קבוצתי לעובדי הטכניון – סגל מנהליתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות3.7שירותים אמבולטוריים3.21
אלקטרהביטוח בריאות קבוצתי לעובדי קבוצת אלקטרה ובני משפחותיהםתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות3.5ביטוח לפרוצדורות שאינן ניתוחים או טיפולים מחליפי ניתוח שברשימה1.13
אינטלביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לעובדי אינטל ישראל ובני משפחותיהםהוצאות רפואיות מיוחדות5שירותים רפואיים נוספים וטיפולים בטכנולוגיות מתקדמות4.2
מטריקסביטוח בריאות קבוצתי לעובדי מטריקס בע”מ ובני משפחתםכיסוי בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ותרופות
בהתאמה אישית
חפרק ה’ – ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה
ושירותים אמבולטוריים
1.10
פלאפוןביטוח בריאות קבוצתי
לעובדי פלאפון תקשורת בע״מ ובני משפחותיהם
ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים1.35 ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים1.11
בנק לאומיביטוח בריאות קבוצתי
לעובדי בנק לאומי ובני משפחותיהם
מהדורת 2021
תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ותרופות בהתאמה אישית2.טביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות
ברפואה ושירותים אמבולטוריים
1.23
עובדי עיריית תל אביב – יפו
והמרכז הרפואי איכילוב ובני משפחותיהם
פוליסה קבוצתית לעובדי עיריית תל אביב – יפו
והמרכז הרפואי איכילוב ובני משפחותיהם
כיסוי בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ותרופות בהתאמה אישיתחביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים
אמבולטוריים
1.12
אלקטרהפוליסה קבוצתית לביטוח בריאות קבוצתי לעובדי אלקטרה מוצרי
צריכה בע”מ, החברות הבנות ובני משפחותיהם
שירותים אמבולטוריים3.23שירותים אמבולטוריים3.16
ארגון המוריםביטוח בריאות קבוצתי
“קו למורה” לחברי ארגון המורים
העל יסודיים בבתי הספר
ובמכללות ובני משפחותיהם
שירותים אמבולטוריים2.9  
הר”יביטוח בריאות קבוצתי לחברי הר”יתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות וביצוע בדיקות גנומיות5  
בזקביטוח רפואי קבוצתי
לחברי עמותת הרווחה
של עובדי בזק
שירותים אמבולטוריים בישראל2.19  
ההתסדרות (ביחד בשבילך)ביטוח בריאות קבוצתי לחברי מועדון ‘ביחד בשבילך’שירותים נוספים2.1.5  
רפאלביטוח בריאות קבוצתי לעובדי וגמלאי רפאל ובני משפחותיהםטיפול תרופתי מיוחד2.5.5שירותים רפואיים אמבולטוריים וכיסויים נוספים1.32.1
מיטב דשביטוח בריאות קבוצתי לעובדי מיטב דש ובני משפחותיהםתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות3.5  
מזרחי טפחותביטוח בריאות קבוצתי
לארגון עובדי מזרחי טפחות
ובני משפחותיהם
 תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות2.7  
ויצופוליסה קבוצתית לביטוח בריאות
לעובדי ויצו ובני משפחותיהם
תרופות שאינן כלולות בסל הבריאותח  
מבוטחי הפניקס פרטינספח 5407 תרופות אקסטרה – הרחבה לביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות-
כיסוי לפרמקוגנטיקה, גנומיקה ותרופות מיוחדות
תרופות אקסטרה – הרחבה לביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות-
כיסוי לפרמקוגנטיקה, גנומיקה ותרופות מיוחדות 
2.2  
מבוטחי הפניקס פרטינספח 6407 תרופות אקסטרה – כיסוי לתרופות מיוחדות פרמקוגנטיקה, גנומיקה/
דף גילוי נאות
תרופות אקסטרה – כיסוי לתרופות מיוחדות פרמקוגנטיקה, גנומיקה2.1  
מבוטחי הפניקס פרטיתכנית 6417 תרופות אקסטרה – כיסוי לתרופות מיוחדות, לפרמקוגנטיקה וגנומיקהתרופות אקסטרה – כיסוי לתרופות מיוחדות, לפרמקוגנטיקה וגנומיקה2.1  
מבוטחי מנורה פרטיתרופות בהתאמה אישית – תכנית ביטוח מס’ 779תרופות בהתאמה אישית4.2.3  
מבוטחי AIG פרטיAIG MEDICAREהרחבה לתרופות בהתאמה אישית ובדיקות גנטיות
)הרחבה לכיסוי תרופות מחוץ לסל(
4.3  
מבוטחי מנורה פרטישירותים אמבולטוריים – תכנית ביטוח מס’ 721שירותים אמבולטוריים2.6
מבוטחי מנורה פרטיטכנולגיות Top – תכנית מס’ 786טכנולגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים3.1
מבוטחי איילון פרטיפוליסה לטיפולים בטכנולוגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים – נספח 1343פוליסה לטיפולים בטכנולוגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים3

היתרונות בשימוש במשאף הרפואי SyqeAir

הפחתה בעוצמת הכאב

שמתחילה בתוך 5 דקות1

ללא עישון

בלי להתעסק עם התפרחת

ידידותי לתפעול

לוחצים-שואפים

מאפשר לשמור על שגרה

שיפור באיכות ובמשך השינה2

מינון אופטימלי אישי

הפחתה בעוצמת הכאב במינימום
תופעות לוואי פסיכואקטיביות3-4*

חינם: ליווי אחות

להתאמת מינון אישי

*בהשוואה לצורות המתן האחרות (עישון, אידוי, שמן), לאחר סיום תקופת התאמת המינון בליווי אחות.

בהתאם להתוויות המאושרות ע״י משרד הבריאות. השימוש במשאף מותנה בהמלצת רופא וברישיון לשימוש לקנאביס רפואי של משרד הבריאות, בהתאם לדרישות הדין. נבדק מחקרית. אין באמור משום המלצה רפואית.

 1. Almog S, et al. (2020). European Journal of Pain, 24( 8 ), 1505-1516.
 2. Aviram, J, et al., (2023). Pharmaceuticals, 16(10), 1426.
 3. Aviram J, et al. (2022). PAIN Reports, 7(3), e1011.
 4. Aviram J, et al. (2021). European Journal of Pain, 25(2), 359-374.

היתרונות בשימוש במשאף הרפואי SyqeAir:

חינם: ליווי רפואי
ע"י אחיות מנוסות
מאפשר לשמור על שגרה
שיפור באיכות ובמשך השינה2
מינון מותאם אישית
הפחתה בעוצמת הכאב במינימום תופעות לוואי פסיכואקטיביות3-4*
ידידותי לתפעול
לוחצים-שואפים
בלי לעשן
ללא מגע ישיר בקנביס
הפחתה בעוצמת הכאב
שמתחילה בתוך 5 דקות1

משאף ומחסנית SyqeAir

להפחתה מהירה בעוצמת כאב עצבי כרוני1, במינימום תופעות לוואי2-3 – לשיפור איכות השינה ואיכות החיים3-4.

אם קיבלתם המלצה ורישיון למשאף ומחסנית SyqeAir, כדאי לבדוק אם גם הפוליסה שלכם מסבסדת את המשאף והטיפול. דברו איתנו: 2064*, או השאירו פרטים כעת:

 1. Almog, S, et al. (2020). European Journal of Pain, 24( 8 ), 1505-1516.
 2. Aviram, J, et al. (2021). European Journal of Pain, 25(2), 359-374.   בהשוואה לצורות המתן האחרות
 3. Aviram, J, et al. (2022). PAIN Reports, 7(3), e1011.   לאחר 120 יום טיפול במשאף
 4. Aviram, J, et al. (2023). Pharmaceuticals, 16(10), 1426.

המידע המובא לעיל הוא מידע כללי, הניתן על ידי חברת סאיקי מדיקל בע”מ, במטרה להגביר את המודעות לאפשרויות קבלת החזרים כספיים בגין שימוש במוצרי קנאביס רפואי ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. בכל שאלה בנוגע לפוליסות הביטוח הספציפיות שברשותך, יש לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מאנשי מקצוע העוסקים בתחום. כמו כן, לתשומת ליבך כי המערכת אינה מתעדכנת באופן שוטף ועל כן ייתכן כי המידע המובא לעיל אינו שלם ובין היתר, כי קיימים מסלולי זכאות אפשריים נוספים וכן הבדלים בין הפוליסה שבידך לבין הנתונים שמוזנים במערכת, שעשויים להשפיע על זכאותך לקבלת החזר כספי בגין טיפול במוצרי קנאביס רפואי. שימוש בקנאביס בכלל, ובמשאף ומחסניתSyqeAir מותנה בהמלצת רופא וברישיון/מרשם לשימוש בקנאביס רפואי ממשרד הבריאות ואין באמור משום המלצה רפואית.

 

 1. https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf
 2. https://forbes.co.il/health-insurance-reform/
 3. https://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/10000/hever_polisa.pdf

אני רוצה לקבל מכם ניוזלטר דו חודשי!

תשלחו אותו בבקשה אל:

דילוג לתוכן