איך מקבלים רישיון
לקנאביס רפואי?

משרד הבריאות גיבש נהלים ותנאים ברורים המסדירים מי זכאי לקבל קנאביס רפואי ברישיון.

למה צריך רישיון לקנאביס רפואי?

השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים קיים כבר אלפי שנים. עם זאת, בישראל, קנאביס רפואי לא נחשב לתרופה ואינו רשום כתרופה, והשימוש בו למטרות רפואיות דורש קבלת רישיון כדין. משרד הבריאות הוא הגוף הממשלתי האחראי מטעם המדינה על תחום הקנאביס הרפואי, באמצעות היחידה לקנאביס רפואי (היק”ר) האחראית על ההסדרה, הפיקוח והבקרה על הקנאביס הרפואי. רק היק”ר, או מי שהוסמך מטעמו, יכולים להוציא רישיון לטיפול בקנאביס רפואי.

מי זכאי לקבל קנאביס רפואי?

היק”ר גיבשה נהלים ותנאים ברורים המסדירים מי זכאי לקבל קנאביס רפואי ברישיון. נהלים אלו מרוכזים במסמך הידוע בתור נוהל 106. ככלל: המלצה לקנאביס רפואי תינתן למטופלים רק לאחר מיצוי הטיפולים הרפואיים המקובלים. היק”ר ערכה רשימה של מחלות ומצבים רפואיים שעבורם הקנאביס הרפואי יכול לסייע. לכל מחלה גובש מתווה הקובע באיזה שלב ולאחר אלו טיפולים קונבנציונאלים שלא צלחו ניתן להגיש בקשה לרישיון לקנאביס רפואי. זו הסיבה שנוהל 106 משתמש במילה “התוויות” בבואו להגדיר את רשימת המצבים הרפואיים והתנאים לקבלת הרישיון.

רשימת ההתוויות מתעדכנת מעת לעת, לכן כדאי להיכנס לנוהל 106 ולוודא שהמצב הרפואי וכל התנאים הנלווים נכללים בהתוויה. המחלות והמצבים הרפואיים הכלולים כיום בנוהל 106 הם: כאב כרוני ממקור אורגני ברור, מחלות אונקולוגיות, מחלות מעי (קרוהן או קוליטיס), מצבים נוירולוגיים (טרשת נפוצה, תסמונת טורט, אפילפסיה ופרקינסון), מטופלי PTSD – פוסט טראומה, והפרעות התפתחותיות נוירולוגיות על ספקטרום האוטיזם. גם מטופלים במחלות סופניות נכללים תחת ההרשאה. פירוט על התוויות אלו נמצא באתר סאיקי בעמוד התוויות לקנאביס.

איך לקבל אישור לקנאביס רפואי?

יש צורך לקבל המלצה לשימוש בקנאביס רפואי מרופא/ה מומחה/ית המטפל/ת בתחום ההתוויה (למשל, רופאי גסטרו להתוויה של קרוהן). בפני המטופלים עומדות שתי אפשרויות:

  1. בקשה מרופאים מומחים שאינם מוסמכים להנפיק רישיון: רופאים מומחים בתחום ההתוויה יכולים להגיש בקשה לרישיון עבור מטופליהם באתר היק”ר, בצירוף כל המסמכים הנדרשים (PDF בלבד). עם קליטת הבקשה במערכת, יקבלו המטופלים קישור שבעזרתו יוכלו להשלים את התהליך (במידת הצורך), למשל להוסיף מסמכים, מבלי לחזור לרופא. הבקשות נבחנות בהתאם לנוהל פקודת הסמים ולנוהל 106. הטיפול בבקשה עשוי לקחת מספר שבועות. עבור הבקשות שאושרו יונפק רישיון להחזקה ושימוש בקנאביס רפואי והוא יישלח במייל למטופל/ת ולרופא/ה המטפל/ת.

  2. בקשה מרופאים המוסמכים להנפיק רישיון: לוקחים את ההפניה החתומה בידי הרופא או הרופאה המומחים, מצרפים אליה את כל המסמכים הנדרשים (כפי שמפורט בפסקה הבאה) וניגשים לרופאים רושמים – רופאים שהיק”ר הסמיך לאשר ולרשום רישיון לקנאביס רפואי. הרופאים הללו נמצאים במכונים או במרפאות בקהילה (הגשת הבקשה כרוכה בעלות ביקור במרפאת חוץ). הטיפול בבקשה מתבצע במהלך הביקור ובמקרה שהבקשה מאושרת, הרישיון יונפק על המקום, או ימים בודדים אחריו. לאיתור רופאים מוסמכים להנפקת רישיון לקנאביס ניתן להיכנס לאתר היק”ר.


מטופלים אונקולוגים
יכולים לקבל רישיון ומרשמים לקנאביס רפואי במכון האונקולוגי בו הם מטופלים, במידה ובמכון יש אונקולוג מורשה למתן רישיונות קנאביס.

מטופלי כאב: רופאים מומחים בטיפול בכאב יכולים להגיש בקשה לרישיון לטיפול בקנאביס רפואי למטופליהם במרפאות הכאב בבתי החולים, בהתאם להתוויה ולהתניות של היק”ר.

מה נדרש לצרף לבקשה לרישיון לקנאביס רפואי?

להגשת הבקשה לקבל קנאביס רפואי, יש להגיע לרופאים עם: התיק הרפואי האישי המלא, שכולל את היסטוריית הטיפולים הקונבנציונאלים שנעשו עד כה, סיכום מידע רפואי עדכני ודו”ח רכישת תרופות מבית המרקחת וטיפולים רלוונטיים מהשנה האחרונה.

מה קורה אם רופא מסרב לאשר הפנייה או רישיון?

אם הבקשה לקבלת רישיון לקנאביס רפואי נדחתה על ידי היק”ר או רופאה או הרופא הרושמים שהוסמכו ע”י היק”ר, ניתן להגיש בקשת ערעור על ההחלטה.

אנדומטריוזיס/פיברומיאלגיה וקנאביס רפואי

אנדומטריוזיס ופיברומיאלגיה מוכרות כהתוויות לטיפול בקנאביס רפואי במידה והן עומדות בתנאי ההתוויה של כאב עצבי כרוני ממקור אורגני ברור. השפעתו של הקנאביס בהפחתת עוצמת הכאב בקרב חולי כאב כרוני יכולה לכלול גם כאבים שמהם סובלות חולות אנדומטריוזיס וחולי/ות פיברומיאלגיה.

במקרים שבהם פיברומיאלגיה ואנדומטריוזיס אינן עומדות בהתוויה של כאב עצבי כרוני ממקור אורגני ברור, ניתן להגיש בקשה ליק”ר לקיים דיון באופן מיוחד באישור רישיון לקנאביס רפואי. על הרופא/ה המפנה לשלוח הפנייה רפואית בצירוף אסמכתאות רפואיות מקובלות, המנמקות את הבסיס להנחה כי השימוש בקנאביס רפואי עשוי לסייע למטופלת. ככלל, היק”ר אינו מאשר בקשה לאישור קנאביס להפחתה בכאב למטופלים שהגיעו לראשונה למרפאת כאב רק כדי להגיש בקשה לקנאביס או שאינם מטופלים לפחות שנה במרפאת כאב. עם זאת, עדיין ניתן להגיש בקשה לאישור חריג של רישיון לקנאביס והיא תידון רק בצירוף נימוק מפורט של מנהלי מרפאת הכאב למתן אישור חריג.

עוד על ההתנהלות במקרים חריגים, ניתן ללמוד בנוהל 106.

אלו סוגי רישיון לקנאביס רפואי יש?

רישיון לקנאביס רפואי ניתן לפי היקפי הצריכה החודשיים בצורות המתן המאושרות ע”י היק”ר: תפרחת, מיצוי בשמן או מחסניות למשאף. הכמות המומלצת ברישיון נקבעת ע”י הרופא או הרופאה המאשרים. הרישיון מציין גם את היחס בין אחוז שני החומרים (פיטוקנבינואידים) הפעילים בצמח: THC ו-CBD. ה-THC מצויין באות T וה- CBD באות C. לצד האות ישנו מספר המציין את אחוזי החומרים עבור תצורת המתן. לדוגמה: T10/C5 , שזה: THC 10% ו-CBD 5%.

מי קובע את תצורת המתן ברישיון?

הרופאה או הרופא שמעניקים את הרישיון מתאימים את תצורת המתן לאופי המחלה, למטרות הטיפול (כאב, שינה, תיאבון…), לציפיות המטופל/ת ולסגנון החיים שלו/ה. למשל, מטופלים שמעולם לא עישנו, מטופלים שמחפשים עקביות בטיפול שלהם, מטופלים שחשוב להם לשמור על שגרת חיים רגילה (טיפול בילדים, קריירה, חברים…), מטופלים שמחפשים הוכחה מדעית שתצורת המתן עובדת, יעדיפו רישיון לקנאביס רפואי במתן במחסניות למשאף.

מה הצעד הבא לאחר קבלת רישיון לקנאביס רפואי ולמחסנית סאיקי?

פונים לשירות חוויית לקוחות של סאיקי: 2064*. בעלי רישיון לקנאביס רפואי במתן במחסניות למשאף מתבקשים לשלוח את צילום של הרישיון, המרשמים ואמצעי זיהוי (ת.ז./רישיון נהיגה/דרכון) לאימייל: [email protected]. אנחנו נפנה אתכם לבית המרקחת הרלוונטי, נפעיל עבורכם את האחריות על המשאף ונקבע לכם פגישה ראשונה להדרכת אחות.

כך נראה רישיון עבור השימוש במשאף SyqeAir.

משאף ומחסנית SyqeAir

להפחתה מהירה בעוצמת כאב עצבי כרוני1 ושיפור באיכות השינה2
במינימום תופעות לוואי3, בהשוואה לצורות מתן אחרות4 – לשיפור איכות החיים3.

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר

  1. Almog S, et al. (2020). European Journal of Pain, 24( 8 ), 1505-1516.
  2. Aviram, J, et al., (2023). Pharmaceuticals, 16(10), 1426.
  3. Aviram J, et al. (2022). PAIN Reports, 7(3), e1011.
  4. Aviram J, et al. (2021). European Journal of Pain, 25(2), 359-374.

אני רוצה לקבל מכם ניוזלטר דו חודשי!

תשלחו אותו בבקשה אל:

דילוג לתוכן